Társadalmi konzultáció az Európai Unió természetvédelmi irányelveiről

Száz Völgy TE, 2015. máj. 28. 9:33   [ 2015. máj. 28. 9:57 frissítve ]
Az Európai Bizottság ez év tavaszán az unió madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvének célravezetőségi vizsgálatát indította el a tagországok állami és civil szakértőinek, valamint a nagyközönség bevonásával. A vizsgálat útján a Bizottság arról kíván meggyőződni, hogy a jelenlegi szabályozási keret arányos-e, megfelel-e a céljának és eléri-e a várt eredményeket. A Bizottság elsősorban a szabályozás relevanciáját, hatékonyságát, eredményességét, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét vizsgálja meg, és ehhez egy online kérdőív formájában nyilvános konzultációt kezdeményezett.
Az említett két irányelv az uniós természetvédelem alappillérei. Céljuk az európai élővilág, a természetes vagy természetközeli élőhelyek, állat- és növényfajok megóvása, természetvédelmi helyzetük helyreállítása, megőrzése, javítása. Az irányelvek sorolják fel azokat a ritka vagy veszélyeztetett, közösségi jelentőségű fajokat és élőhelyeket, amelyek védelme érdekében a tagországoknak területeket kell kijelölniük – ezek az Európai Unió szárazföldi területének csaknem egyötödét kitevő Natura 2000 hálózat területei.
2015. július 24-ig van lehetőség valamennyi uniós állampolgár és szervezet számára, hogy a minden EU-s nyelven elérhető kérdőíven keresztül véleményt nyilvánítson az európai természetvédelem jogszabályi kereteivel kapcsolatban. A kérdőívet rövid és hosszú változatban készítették el, hogy teret adjon mind a laikus, mind a szakértői hozzászólásoknak. A hosszú kérdőív a Bizottság honlapján érhető el (a jobb oldalon lehet a magyar nyelvet kiválasztani).
A kérdőív rövid, a természet védelmét támogató válaszokkal kitöltött változata a www.magyartermeszet.hu oldalon érhető el, és a természetért tenni vágyó lakosságnak segít, hogy a egy kattintással el tudják küldeni Brüsszelbe a rövid kérdőívet.
Kérjük, hogy töltsék ki a kérdőíveket!
Hallassuk a hangunkat, és álljunk ki közösen a természeti értékek megőrzése mellett! 

Comments